top of page
Over mij

Privacy beleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

ANNEVELDT MULTIMEDIA verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Naam bedrijf

 • Adres bedrijf

 • Functie

 • e-mail adres

 • Telefoonnummer zakelijk vast

 • Telefoonnummer zakelijk mobiel

 • KVK-nummer

 • BTW-nummer

 • Bankgegevens


 

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • ANNEVELDT MULTIMEDIA verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Deze wettelijke grondslagen zijn:
  De gegevensverwerking is met toestemming van de betrokken persoon
  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame

 • E-mail contact

 • Telefonisch contact

 • Informeren over wijzigingen van diensten

 

Bewaartermijn

ANNEVELDT ANIMATIES zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: ANNEVELDT ANIMATIES houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: tot opzegging

 • E-mail contact: tot opzegging

 • Telefonisch contact: tot opzegging

 • Informeren over wijzigingen van diensten: tot opzegging

Delen met derden

ANNEVELDT MULTIMEDIA verstrekt uw gegevens niet aan derden of zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Beveiliging

ANNEVELDT MULTIMEDIA neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak om langs te komen (of contact middels Skype of Google Hangout). Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

Cookies

ANNEVELDT MULTIMEDIA gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@anneveldt-multimedia.com Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links
bottom of page